ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7/4/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7/4/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, άρθρο 9, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα την 7 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., στην αίθουσα Prive, Αίγλη Ζαππείου, 1ος όροφος, Κήπος Ζαππείου, 10557, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

2017-04-24T13:29:45+00:00 Μάρτιος 17, 2017|