Αγορά επαγγελματικού ακινήτου επί της Λ. Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα Αττικής

Αγορά επαγγελματικού ακινήτου επί της Λ. Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα Αττικής

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στην απόκτηση ενός γωνιακού και πολυτελούς κτιρίου γραφείων και καταστημάτων, συνολικής επιφάνειας 2.719τ.μ., έναντι συνολικού τιμήματος τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€3.412.000,00). Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. Το ανεξάρτητο και αυτοτελές αυτό κτίριο βρίσκεται στη Γλυφάδα, επί της Λ. Βουλιαγμένης 152 και Στράβωνος 8-10. Είναι μοντέρνας αρχιτεκτονικής και αναγέρθηκε το 2005, με υψηλές προδιαγραφές και ποιοτικά υλικά, σε οικοπεδική έκταση προβολής και προσόψεως, επιφανείας 1.200τ.μ. Έχει πρόσφατα αναβαθμιστεί στο μεγαλύτερο μέρος του και είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα γραφειακά συστήματα. Είναι πλήρως εκμισθωμένο στις μισθώτριες «HEMPEL» και «Salt Water Greece». Η αρχική ετήσια μισθωτική απόδοση της επένδυσης είναι 8,50%.

O κ. Μάριος Αποστολίνας, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Λειτουργούμε μέσα σ’ ένα εξαιρετικά αντίξοο μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο όμως, όπως η σημερινή μας εξαγορά αποδεικνύει, αναδύονται αξιοσημείωτες ευκαιρίες υψηλής κερδοφορίας σε εξαιρετικής ποιότητας κτίρια».

2017-04-24T13:29:45+00:00 Μάρτιος 17, 2017|