Αγορά επαγγελματικού ακινήτου επί της Σχου. Δαβάκη στην Καλλιθέα Αττικής

Αγορά επαγγελματικού ακινήτου επί της Σχου. Δαβάκη στην Καλλιθέα Αττικής

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ (η «Εταιρεία») προσέθεσε στο χαρτοφυλάκιό της μία διώροφη ιδιοκτησία με επιφάνεια 560τ.μ. που μοιράζεται σε ισόγειο και υπόγειο χώρο. H εκτιμηθείσα αξία της, με βάση ανεξάρτητους ορκωτούς εκτιμητές, είναι €1.050.000,00. Πρόκειται για ιδιοκτησία μισθωμένη στην εταιρεία VODAFONE με αρχική μικτή ετήσια μισθωτική απόδοση στο 8,85%, η οποία αυξάνεται σε 10,80% το 2018 λόγω αναπροσαρμογής του μισθώματος με βάση το μισθωτήριο συμβόλαιο. Το τίμημα της αγοραπωλησίας ανήλθε σε €800.000,00.

O κ. Μάριος Αποστολίνας, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά προσθέτουμε στο χαρτοφυλάκιό μας έναν ακόμη αξιόπιστο μισθωτή. Παρατηρώντας τις μειωμένες τιμές πώλησης κάποιων ακινήτων σε αρκετές τοπικές εμπορικές αγορές, θεωρούμε πως – αντίθετα με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν – οι αποδόσεις δεν δείχνουν πλέον αναντίστοιχες με το ρίσκο που ο επενδυτής καλείται να αναλάβει».

2017-04-24T13:29:45+00:00 Μάρτιος 15, 2017|